třískaa) v dřevozpracujícím průmyslu je to dřevní částice zpravidla malých rozměrů a různého tvaru, vznikající při zpracování dřeva, například při řezání pilina, při frézování hoblina, při sekání štěpina; b) ve strojní technologii odříznutá a deformovaná vrstva materiálu u obrobku. Vytvoření třísky předchází v odřezávané vrstvě materiálu velmi intenzívní plastická deformace. Tím se materiál značně zpevňuje, a proto má tříska až několikanásobně vyšší tvrdost a pevnost než výchozí materiál obrobku. U materiálů s vyšší plasticitou vzniká tříska celistvá. U křehkých materiálů vzniká tříska drobená, tvořená jednotlivými vylamovanými částicemi. V praxi vzniká v závislosti na materiálu a geometrii řezání velká řada tvarů třísky mezi těmito extrémy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2017
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: