třesliceBotanika
Briza – rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých, trsnaté trávy. Je známo 12 druhů. V České republice se vyskytuje jediný druh – třeslice prostřední, Briza media. Roste na sušších loukách a pastvinách. V zahradách se pěstuje jihoevropský druh Briza maxima.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-Reklama: