třecí materiálySkupina materiálů vyznačujících se vysokou a stálou hodnotou součinitele tření a malým otěrem i za nepříznivých podmínek. Jako třecí materiál se používá azbest, který se však s ohledem na zdravotní závad nost stále častěji nahrazuje kovokeramickými materiály na základě železa nebo bronzu s přísadami (křemen, korund, grafit) a plnidly (baryt). Používají se například k výrobě brzdového obložení pro těžké provozní podmínky (letadla, nákladní automobily, rypadla).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 1. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: