Třeboňská pánevGeologie
Geomorfologický celek v ČR na východ od Jihočeských pánví, nejvyšší hora Baba, 583 m n.m. Tektonická sníženina v povodí Lužnice, s rovinným a plochým pahorkatinným povrchem s rybníky a rašeliništi, na senonských a neogenních sedimentech, horninách krystalinika a permu. Člení se na Lomnickou pánev, Kardašořečickou pahorkatinu a Lišovský práh.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Horusický rybník, Lišovský práh, Opatovický rybník, Staňkovský rybník, Starý Hospodář.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: