transformaceGenetika, proces mezibuněčného přenosu genetické informace, při němž část dárcovské DNA (získané uměle nebo rozpadem bakteriální butiky) může vnikat do příbuzné bakteriální buňky a vyměnit si s ní část genetické informace. Liší-li se nová integrovaná část DNA od vyměněné části DNA hostitele (recipienta), dojde k projevu nově získaných vlastností, tj. k transformaci. Nové vlastnosti jsou pak předávány na potomstvo transformované buňky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: genové inženýrství, kompetence.

Reklama: