totonacké výtvarné uměníVýtvarné umění
Umění Totonaků, počátky, spadající do 4. století, ovlivněny olméckou a mayskou kulturou, k rozkvětu došlo zejména v 9.–13. století (klasické období). Architekturu reprezentují chrámové komplexy, které tvoří pyramidy se zešikmenými římsami a hlubokými nikami (šestistupňová pyramida s 365 výklenky v Tajínu), svatyně a paláce (komplex v Cempoale, dnes Zempoala, Veracruz), zdobené architektonickou plastikou – reliéfy s charakteristickými motivy meandrů a proplétaných spirál s typickými dvojitými obrysy. K sochařským památkám patří též tzv. usměvavé figurky z hlíny (symboly plodnosti) a kamenné skulptury užívané při rituálních míčových hrách (tzv. jařma, sekery, palmy), z malířství byly dochovány zbytky nástěnných maleb v Las Higueras, vysoké úrovně dosahovalo též umělecké řemeslo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 3. 2007
Autor: -red-