Torricelliho pokusFyzika
[Podle E. Torricelliho], pokus dokazující existenci atmosférického tlaku a tím i hmotnostní povahu vzduchu. Na jednom konci zatavená, asi 1 metr dlouhá trubice se naplní po okraj rtutí (Torricelliho trubice), otevřený konec se přidrží, trubice se obrátí, vloží do nádoby se rtutí a uvolní. Výška rtuti se v trubici ustálí na (stálé) výšce h = 0,75 m. Provedením pokusu vznikne v trubici nad rtutí vakuum a hydrostatický tlak p = p gh rtuťového sloupce (p hustota rtuti-13534g.cm-3, g tíhové zrychlení) je roven atmosfériokému tlaku. Pokus je konstrukčním základem rtuťových barometrů a vychází z něho dříve užívané měření tlaku v mm rtuťového sloupce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-