tónové řadyTónové soustavy – souhrn všech tónů užívaných v hudbě jednotlivých národů nebo etnických skupin a uspořádaných podle určitých pravidel. Dělí se na menší celky – základní jednotky o určitém počtu tónů. Nejjednodušší tónové řady jsou pentatonické (z pěti tónů), a to buď bezpůltónové (anhemitonické), nebo s půltóny (hemitonické, diatonické). Pentatonika je častá zvláště v hudbě mimoevropských národů a v lidové hudbě. Evropska hudba používá tónové řady ze sédmi tónů (celých i půltónů, tzv. diatonická heptatonika). Tyto řady se nazývají oktávy. V dalším vývoji se oktáva rozčlenila na 12 stupňů (tónové řady diatonickochromatické), na 24 stupňů (čtyřiadvacetitónová stupnice složená ze čťvrttónů) a na 36 stupňů (šestatřicetitónová stupnice složená ze šestinotónů). Viz také stupnice.

Datum vytvoření: 22. 10. 2006
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: