-tomie[Řečtina], -tomia – protnutí, ve složeninách označení pro chirurgické otevření tělní dutiny nebo orgánu, například laparotomie – otevření břicha, kraniotomie – otevření lebky, gastrotomie – otevření žaludku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 1. 2004
Autor: -red-

Reklama: