Toledo

MapaMěsta a obce
Město ve středním Španělsku v Kastilii, centrum stejnojmenné provincie, na řece Tajo. Počet obyvatel je 68214 (2005). Průmysl strojírenský, keramiky, mydlářský, mlynářský. Školy, muzea (například El Greco). Turistický ruch. Architektonické památky. Ve starověku bylo město střediskem iberského kmene Karpetanů, později bylo ovládnuto Kartaginci, roku 193 př.n.l. Římany. Od roku 396 místo konání provinčních církevních koncilů Hispánie, v 5.–8. století a od r. 1085 sídlo arcibiskupa, který měl postavení první osoby po králi (od 6. století korunovace králů, v Kastilii a ve Španělsku do 18. století kancléř a první činitel nejvyšší královské rady). Od roku 534 hlavní město vizigótského království. Roku 713 dobyto Araby (nazýváno Tolaitola), stalo se významným správním a ekonomickým centrem córdobského chalifátu. Proslulá byla zejména výroba zbraní z toledské oceli a zlatnictví. Toledo bylo též střediskem arabské a židovské kultury (Rabbi ben Ezra, 1119–1174). V letech 1031–1085 nezávislý emirát pod vládou Dhulnúnovců. Po dobytí králem Alfonsem VI. roku 1085 se stalo nejdůležitějším městem kastilského království. Od roku 1087 hlavní město Kastilie, k dalším sídelním městům království patřily Burgos a Valladolid. Ve 12.–13. století toledské překladatelské školy, které byly pro středověkou Evropu jedním z důležitých prostředníků poznání antické vzdělanosti i arabské vědy. Přestavba Toleda navazovala na vizigótské kostely, uplatnil se mudejarský styl [mudechárský] (Puerta del Sol). Ve městě působili významní umělci, například J. de Herrera (hrad Alcazar) a El Greco. V 15.–16. století se město stalo místem častého konání kortesů, členem hermandad. Roku 1492 byli z města vypovězeni židé. V letech 1495–1517 zde sídlil nejvýznamnější toledský arcibiskup F. Cisneros Jiménez. V letech 1520–1521 se z města stalo středisko povstání komunérů. Jedno ze sídel císaře Karla V., r. 1534 získalo titul sídelní císařské město. Přenesení sídla královského španělského dvora do Madridu v roce 1561 vedlo k hospodářskému úpadku Toleda. Za španělské občanské války prudké boje o Toledo (roku 1936), které se stalo pevností frankistů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Burgos, Dzúlnúnovci, El Greco, Juan López de Padilla, kastilské království, Toledo.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: