tlak zářeníTlak vzniklý změnou hybnosti fotonu hv/c při jeho dopadu, h Planckova konstanta, v frekvence fotonu, c rychlost světla. Tlak záření se uplatní například v nitru velmi žhavých hvězd, při odklonu kometárního ohonu směrem od Slunce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2007
Autor: -red-

Reklama: