tisk z kolážeModerní technika tisku z výšky, na matrici napuštěnou pojicím lakem jsou upevněny různé hmoty (ústřižky látek, kartony), jejichž plasticita a struktura jsou při tisku využity. Z český grafiků užívá tuto techniku zejména F. Emler, který se zasloužil o její rozšíření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: