Thomas Samuel KuhnHistorie
[Kún], *18.7.1922, americký historik a teoretik vědy; jeden z hlavních představitelů tzv. historické školy v metodologii a filozofii vědy. Autor koncepce historické dynamiky vědeckého poznání, kde historie vědy je představována střídajícími se etapami tzv. normální vědy, charakteristickým uznáním určitého modelu (paradigmatu, disciplinární matice), přičemž postupnou kumulací neřešených problémů (anomálií, problémů v rámci daného paradigmatu neřešitelných) dochází ke krizi a nastupuje období tzv. revoluční, které vytváří nová paradigmata soupeřící o prvenství. Etapa krize je ukončena přijetím vítězné koncepce a zahajuje další etapu normální vědy. Hlavní dílo: Struktura vědeckých revolucí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: filozofie vědy, vědecká obec (komunita), vědecká revoluce.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: