těžní věžHornictví
Hornictví, ocelová nebo železobetonová konstrukce zbudovaná nad důlní jámou. Těžní věže budované pro těžní stroje, na úrovni ohlubně jámy slouží pro umístění lanovnic, v horní části k usměrnění těžního lana na osu úvazů těžních nádob a k vedení nádob po výjezdu nad ohlubeň. Dále jsou v těžní věže bezpečnostní zařízení pro případ havarijního přejetí nádob. Těžní věže několikalanových těžních zařízení mají v hlavě věže umístěny strojovny těžních strojů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: věž.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: