textologieLiterárněvědná a lingvistioká disciplína, která studuje genezi, historii a autorství textu literárního díla. Cílem textologie je rekonstrukce textového procesu, tj. všech fází, kterými prošel text díla. Praktickým výsledkem rekonstrukce textového procesu je příprava vydání textu díla tiskem (edice); součástí této přípravy je zhodnocení všech textových pramenů, určení textu výchozího a na základě jeho kritického prověření a oprav ustavení textu kanonického, úprava textu k vydání, uspořádání spisů a jednotlivých svazků, příprava komentářů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: archeografie, emendace, Julie Nováková.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: