tepelná bilanceJedna z forem bilance energie udávající, že v daném místě systému a v každém časovém intervalu je množství tepla odvedeného (vedením, prouděním nebo zářením) rovno součtu množství tepla do daného místa přivedeného (opět buď vedením, prouděním, nebo zářením) a tepla v daném místě uvolněného (například uvolněním latentního tepla v důsledku fázového přechodu nebo chemické reakce), popřípadě spotřebovaného. Velký význam má v meteorologii, kde se popisuje zpravidla rovnicí tepelné bilance zemského povrchu: R = LE + P + A. Zářivá bilance R je kladná v případě, že uvažovaný úsek zemského povrchu za určitou dobu energii získá, v opačném případě je záporná. LE je energie vydaná na výpar (při kondenzaci naopak získaná), P energie turbulentní výměnou předaná do atmosféry (v méně častých případech z atmosféry získaná), A energie převedená k povrchu nebo z něho odvedená při výměně tepla s nižšími vrstvami litosféry či hydrosféry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: