teorie podobnostiVědní obor studující obecné zákonitosti podobných jevů. Zahrnuje fyzikální podobnost, studující shodné fyzikální jevy v soustavách různých velikostí (i různého složení), a matematickou podobnost, kdy formálně shodné matematické vztahy popisují jevy různé fyzikální podstaty. Teorie podobnosti vychází z analýzy rozměrů, rovnice popisující fyzikální děj musí být rozměrově homogenní a je vždy možné je převést na bezrozměrný tvar. V něm vystupují bezrozměrné argumenty – podobnostní čísla. Teorie podobnosti je základem teorie modelování, která má nezastupitelný význam, zvláště při studiu složitých jevů, kde matematický popis není proveditelný a řešení lze provést pouze experimentálně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: analogie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: