technokratismusSociologie
Sociologická koncepce hlásající nutnost vlády technických odborníků, inženýrů a organizátorů výroby, kteří by řídili společnost na základě vědeckých poznatků a nahradili jak vládu kapitálu, tak vládu politiků. Původně byl technokratismus součásti sociálních utopií z 20. let 20. století, a to zejména T. Veblena; významně se rozvinul ve 30. letech. V duchu technologického determinismu připisoval T. Veblen technickým specialistům ůlohu nezištných průkopníků vědeckého, společenského a hospodářského pokroku. Za vedení těchto specialistů měl být systém soukromého hospodářství nahrazen soustavou racionálního řízení společnosti. V 60. a 70. letech reprezentoval myšlenky technokratismu nejúplněji J. K. Galbraith. Tento „nový technokratismus“ se lišil od „klasického“ tím, že nekonstruoval projekty budoucnosti, ale především popisoval nové funkce specialistů v existující kapitalistickou společnost. „Technostrukturu společnosti“ líčí Galbraith jako složitou hierarchii technicky vzdělaných osob od řadových techniků až po ředitele velkých podniků, kteří reprezentují „kolektivní rozum a kolektivní rozhodování“. Koncepce je blízká teorii „manažerské revoluce“ J. Burnhama a „revoluce vědců“ G. Bella; tyto teorie obhajují pomocí technologického determinismu státně monopolistický kapitalismus. Reálný růst vliv techniky a významu vědecké a technické inteligence nemění zásadně sociálně ekonomickou strukturu pozdně kapitalistické společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jean Fourastié, laboretismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: