tavidloLátky používané při rozkladu vzorku tavením: a) slévárenské tavidlo – látka přidávaná k roztaveným kovům k vytvoření vhodné strusky sloužící k odstranění oxidů a k ochraně kapalného kovu před oxidací vzdušným kyslíkem. Tavidlo zabraňuje rovněž vypařování složek taveniny. Má mít nižší teplotu tavidla než kovová lázeň, nesmí se příliš odpařovat a musí být dobře tekuté. Složení tavidla je různé: ve slévárenství se jako tavidlo používá nejčastěji vápenec, vápno, křemenný písek, při taveni neželezných kovů fluoridy a chloridy alkalických kovů b) tavidlo pro pájení kovů ve formě pájecích past, roztoků nebo prášků (chlorid zinečnatý, salmiak, borax, kyselina boritá), při svařování zastává funkcí tavidla obal elektrod.

Datum vytvoření: 11. 8. 2005
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: přídavné materiály pro svařování, svařitelnost kovů a slitin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: