TáreNáboženství
Hebrejsky Terach – biblický otec Abraháma, praotec Izraelců, Ismaelitů, Moábců, Madiánských a Amonitských. Většinu života trávil v Uru, odkud údajně odešel s Abrahámem, Lotem a Sárou do Cháranu, kde zemřel ve věku 205 let.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: