TaoFilozofie
[Čínsky cesta], jeden ze základních pojmů staročínské filozofie. U Konfucia se vykládá jako morální kategorie ve smyslu cesty člověka, jeho morálního jednání a na mravnosti založeného společenského řádu. V taoismu nabylo tao univerzálního smyslu základní ontologické kategorie, jež znamená prajediné, prvopříčinu všeho pohybu, tajemnou zákonitost vesmíru, "matku všech věcí", obecnou cestu věcí i lidí. Tao je rozumem nepostižitelné, slovy nevyjádřitelné. V neokonfuciánství se ztotožňuje s principem (li).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Sun-c', Wang Fu.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: