Symfonie č.40 g mollSymfonie č.40 g moll "Velká" patří do vrcholného období tvorby W.A. Mozarta. Byla dokončena 25.7.1788 a je jednou ze dvou symfonií, které Mozart na napsal v mollové tónině. Již hlavní hudební myšlenka, která se objevuje již v prvních taktech první věty, naznačuje drama. Jak píše M. Očadlík, "v každém z jejích šesti úseků se neustále chvěje vlna vzrušení a neklidu, blížícího se až k zoufalství" (Očadlík, M.: Svět orchestru. Praha, Národní hudební vydavatelství Orbis 1952, s.148). Ačkoliv Mozart bývá nazýván sluníčkem v hudbě, i on "potřeboval vyjádřit i bolestnou sílu negace, rozkolu, pochybování, které je tak lidským znakem..." (tamtéž, s.147).

Datum vytvoření: 28. 12. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2008
Autor: -MT-

Odkazující hesla: Wolfgang Amadeus Mozart.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: