švýcarská kinematografieFilm a TV
Po sporadické aktivitě ve 20. a 30. letech (grotesky, turistické dokumenty) přinesla válečná izolace dočasnou konjunkturu. Významná byla tvorba divadelníka L. Lindtberga (Poslední příležitost). V 50. letech vzniklo několik přepisů G. Kellera, J. Gotthelfa, F. Dtirrenmatta. V 60. letech došlo k oživení a národní emancipaci tvorby nejprve v dokumentu, na jehož sociologickou problematiku (Švýcar si klade otázky) roku 1963 navázal hraný film, podporovaný dotacemi. Produkční iniciativa se soustředila do Bernu a Curychu. V 70. a 80. letech vynikli v německém kulturním okruhu například K. Gloor (Vynálezce), ve francouzském C. Goretta (Pozvání, Krajkářka), A. Tanner, M. Soutter aj. Významný je mezinárodní filmový festival v Locarnu od roku 1946 a Dny švýcarského filmu v Solothurnu od roku 1966, každoroční konfrontace veškeré filmové aktivity, jejíž valná většina má však význam pouze lokální.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: