švábský spolekObranný spolek uzavřený 14.2.1488 v Esslingen arcivévodou Zikmundem Tyrolským, hrabětem Eberhardem VII. Württemberským a 20 říšskými městy. Cílem seskupení bylo hájení zemského míru, obrana proti expanzi Wittelsbachů a podpora aktivit Habsburků. Platnost spolku byla stanovena do roku 1496, posléze do něj přistoupila další říšská města a knížata a nakonec i císař Maxmilián I. (jako dědic Zikmunda Tyrolského). Spolek byl několikrát obnoven (1496, 1500, 1512, 1522), roku 1499 nesl hlavní břemeno švábské války. Postupně se dostával pod stále větší vliv Habsburků, náboženské rozpory vyplývající z nastupující reformace vedly v roce 1534 k jeho rozpuštění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: švábská válka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: