suzerenita[Suzerenyta, francouzština], vazalita – druh závislosti státu, od mezinárodního protektorátu se neliší obsahem, nýbrž formou. Právní základ suzerenity je feudální (lenní) vztah mezi vladařem (suzerénem) státu ovládajícího a vladařem státu závislého. Území vazalského státu je součástí území suzeréna, na vazalský stát se vztahuje ipso facto válečný stav suzeréna. Jde obvykle o přechodný stav, který v dalším vývoji vede buď k plnému osamostatnění vazalského státu, nebo naopak k plnému splynutí se státem – suzerénem. Právní formy suzerenity využila v minulosti například Velká Británie při organizaci svého koloniálního panství v Indii, kde ponechala řadě lokálních vládců vnitřní samostatnost pod suzerenitou britského krále.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-