suťDrobnější ostrohranné skalní úlomky, vzniklé převážně mechanickým zvětráváním. Hromadí se na svahu nebo při jeho úpatí a tvoří osypy, suťové kužely, kamenná moře a proudy aj. Suť může být přepracována tekoucí vodou a příbojem na valouny, ledovcem v souvky a větrem v hrance.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: jeskynní perla, mura, osyp, souvek, Tatranské podhorie.