sušárnaZařízení k sušení látek za zvýšené teploty. Podle druhu materiálů, provozních podmínek a požadavků se konstruují sušárny různých typů, například sušárny a) přímé, které suší materiál přímým stykem s teplonosným médiem (sušárny komorové, pracující přetržitě nebo nepřetržitě – kontinuálně, popřípadě s. tunelové, bubnové, proudové, šachtové). Sem patří i sušárny rozprašovací; b) nepřímé, sušící materiál je bez přímého styku s teplonosným médiem; bývají dvouplášíové a teplo se předává stěnami sušárny; c) vakuové, pracující za sníženého tlaku a tím i za snížených teplot; d) speciální, používající k ohřívání vysokokmitočtové proudy nebo infračervené záření. Při dielektrickém sušení se izolant nebo polovodič rovnoměrně prohřívá v elektrickém poli. Při sušení infračerveným zářením se látka ozařuje v rozsahu vlnových délek 0,7-1,7 φm. Tímto zářením se suší například nátěry, impregnace, pískové formy a zboží potravinářského průmyslu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: