surovinyLátky původu nerostného, rostlinného nebo živočišného, na jejichž výrobu byla vynaložena lidská práce. V obecně ekonomickém pojetí je surovinou pracovní předmět, který je výsledkem výrobní činnosti, v užším pojetí jde o výrobky těžebního průmyslu, zemědělství a lesního hospodářství, které se dále zpracovávají. Charakteru surovin nabývá i využitelný odpad a ty užitné hodnoty, které mohou být po opotřebení znovu zpracovány. Podle toho, v jaké míře se suroviny účastní na tvorbě hmotné podstaty hotového výrobku, se dělí na: zák1adní suroviny, tj. látky, jež se stávají základní substancí hotového produktu, pomocné suroviny, k nimž patří takové, které sice netvoří hlavní látkovou podstatu výrobku, ale k jeho zhotovení napomáhají (barvy na povrchovou úpravu hotového výrobku, palivo, energie). Významným třídicím znakem je členění surovin podle jejich původu. Celý soubor surovin se potom rozděluje na suroviny průmyslového původu a suroviny zemědělského původu. Suroviny, které se získávají bezprostředně z přírody, jsou surovinami prvotními. Látky, které byly získány opětovným zpracováním opotřebených užitných hodnot (finálních produktů sloužících ve sféře výroby i v nevýrobní spotřebě), popřípadě využitím odpadu, jsou surovinami druhotnými.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 3. 2004
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: