surovinové dohodyMnohostranná mezinárodní ujednání mezi skupinou zemí producentů a skupinou spotřebitelských zemí. Jejich hlavním účelem je stabilizovat světový obchod příslušnými surovinami, tj. zejména zabezpečit světové trhy pro odbyt a cenovou stabilitu pro každou ze surovin, určují soustavy vývozních kvót přidělených jednotlivým producentským zemím a stanoví i cenové limity. Problematikou mezinárodního obchodu se surovinami se zabývá Konference pro obchod a rozvoj (UNCTAD). Roku 1976 byla na jejím zasedání v Nairobi přijata rezoluce o integrovaném programu pro suroviny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: