šumové čísloSdělovací technika, šumové číslo radiového přijímače je číslo udávající poměr výkonu šumu měřeného na výstupu přijímače k výkonu šumu, který by byl na výstupu, kdyby přijímač neobsahoval žádný zvláštní zdroj šumu a zesiloval se pouze tepelný šum vznikající v činné složce imedance zdroje přijímaného signálu. Šumové číslo se udává buď jako prosté číslo, nebo v logaritmickém vyjádření, zpravidla v decibelech – tzv. činitel šumu, šumový činitel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: