ŠumburkHrady a zámky
Původně Nový Šumburk (Schönburg) – zřícenina hradu jihozápadně od Klášterce nad Ohří, hrad byl vystavěn před rokem 1435 pány ze Šumburka. Hlavním objektem byla mohutná čtverhranná obytná věž s vnitřním členěním, v ohrazení rozsáhlého nádvoří zastoupeny dovnitř otevřené bašty a čtverhranná věž. Podoba Šumburku představuje jednu z prvních reakcí na rozvoj dělostřelectva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: