šumavská subprovincieGromorfologická subpromncie v České republice, Německu a Rakousku, na jihozápadě České vysočiny. Nejvyšší Velký Javor (Grosser Arber), 1457 m n.m. v Německu, v České republice Plechý, 1378 m n.m. Komplex vrásno-zlomových hornatin a vrchovin z krystalických hornin moldanubika proniknutých hlubinnými vyvřelinami. Člení se na Českoleskou oblast a Šumavskou hornatinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: