šulchan aruchNáboženství
[Starožidovsky, prostřený stůl], sbírka náboženských předpisů starověkého talmudistického judaismu, kterou sestavil rabín Joseph Caro v letech 1550–1559. Skládá se ze čtyř částí. První dvě vykládají pravidla judaistických bohoslužeb, svátků, dodržování rituálů ve vztahu k pokrmům a potravinám aj., druhé dvě normy rodinného a občanského práva. V současnosti se v judaismu objevila tendence přizpůsobit šulchan aruch novým historickým podmínkám.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: