Sukot[Hebrejsky stánky], židovský poutní svátek, který se slaví jako vzpomínka na 40 let, během kterých putovali Židé pouští a žili v provizorních stanech. Na počátku svátku staví Židé stánky (Suky ), ve kterých mají pobývat po čas slavnosti. Sukot trvá 7 dní, poslední sedmý den se nazývá hošana raba [hebrejsky hoša´ na = „Spas, prosím"], během něhož jsou předčítány modlitby za dobrou úrodu. Sukot je zároveň agrárním svátkem žní a sklizně.

Datum vytvoření: 23. 1. 2006
Datum aktualizace: 23. 1. 2006
Autor: -OH-

Odkazující hesla: Suka.

Reklama: