sukkoth[Hebrejština], původně podzimní agrární svátek starověkých Židů spojovaný v judaismu s mýtem o odchodu Židů z Egypta. V poslední den náboženského svátku sukkoth (simchattora, radost z tóry), který byl stanoven rabíny jako konec ročního cyklu synagogálního čtení tóry a začátek nového, se konají v synagogách slavnostní procesí se svitky tóry v rukách za zpěvu oslavných žalmů na počest boha Jahva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: