sukcese mezinárodníPřechod mezinárodních práv a závazků zaniklého státu na stát jiný proto, že tento stát nabyl suverénní moci nad územím zaniklého státu (nebo jeho části), tj. stal se jeho územním nástupcem (sukcesorem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: