sukcesePrávo
Právo, nástupnictví do právního postavení předchůdce, zejména při dědění. Rozlišuje se sukcese univerzální, při níž právní nástupce vstupuje ve veškerá práva a povinnosti předchůdce (například dědic nabývá majetek se všemi jeho aktivy a pasivy). A sukcese singulární, při níž se vstupuje pouze v určité právo či povinnost předchůdce (například dědic nabývá na základě závěti vlastnictví jen k určité věci). Ze sukcese jsou vyloučena práva a povinnosti úzce spjaté s osobou občana a zanikající jeho smrtí (právo na bolestné; povinnost, jejíž splnění je nezastupitelné).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: procesní nástupnictví.

Reklama: