sugestibilita[Sugestybilita, latina], schopnost být ovlivňován sugescemi. Psychický stav umožňující ve formě latentní schopnosti přejímat a provádět navozené myšlenky a úkony bez vlastní rozumové kontroly a korekce. Schopnost přímo ovlivňovat a měnit své bezprostřední chování a prožívání na základě sugestivního působení jiné osoby. Sugestibilita, která se předpokládá do jisté míry u každého člověka, závisí svou kvalitou (stupněm) na osobnostních charakteristikách jedince, na jeho aktuálním psychickém stavu a celkové dispozici. Stupeň sugestibility se zvyšuje při oslabení psychické kontroly (únava, alkohol) a v podmínkách tzv. davové (masové) sugesce, při níž pojí členy určité komunity výrazně dominující myšlenka či zájem. Zvláštním typem schopnosti být ovlivňován je negativní sugestibilita, která vede u sugestibilní osoby k vykonávání opačných sugescí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hypnabilita.

Reklama: