sufóze[Latina], suffóze – postupné rozpouštění (chemická sufóze) a vyplavování (mechanická sufóze) tmelu nebo jiných součástí hornin. Dochází k vynášení jemných zrn písku, tvořících výplň hrubozrnného skeletu písčitého štěrku. Nastává při menším hydraulickém gradientu, než při kterém dochází k porušení filtrační stability zeminy. Probíhá-li sufóze v písčitém štěrku, který leží pod nepropustnou pokryvnou vrstvou, voda vytéká náhodnými otvory a na terénu se tvoří kužele písku, sufózní vývěry, v jejichž ose vytéká voda. Sufózní vývěry se objevují při vysokém stavu vody v řece podél ochranných hrází a je třeba je ihned sanovat, aby nedošlo k protržení ochranných hrází a zatopení chráněné oblasti. Na svahu může být sufóze příčinou svahových pohybů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: