sudetská oblastSudeticum – biogeograficky vyčleněná část území České republiky a Polska zahrnující Krkonošsko-jesenický horský systém, původně porostlý bukovými lesy a smrčinami. Zahrnuje též ostrůvky subalpínské a alpínské vegetace, v níž jsou zastoupeny i arkticko-alpínské prvky a glaciální relikty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: