sudá funkceFunkce f reálné proměnné x se nazývá sudá jestliže platí f(-x)=f(x) pro každé x z oboru funkce f. Například funkce kosinus nebo každý mnohočlen obsahující pouze sudé mocniny proměnné. Graf sudé funkce je souměrný podle osy y.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 9. 2008
Autor: -red-

Reklama: