subtestPsychologie
Psychologie, část testu se specifickým obsahem, administrací i skórováním, umožňující vícedimenzionální zjišťování určitých znaků, respektive přerušení testování ukončením subtestu. Obsahově značně odlišné subtestu se užívají zejména v testech inteligence. Celkové skóre testu se vyjadřuje statistickou úpravou subtestových skóre, popřípadě formou samostatných výsledků jednotlivých subtestů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: baterie testů, skóre.

Reklama: