substitut[Substytut, latina], právní zástupce oprávněný jednat za jiného jeho jménem, práva a povinnosti vyplývající z jednání vznikají přímo zastoupenému, jako by jednal sám. Advokát jako právní zástupce je oprávněn dát se v konkrétním případě zastoupit jiným advokátem či advokátním koncipientem jako svým substitutem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: