substituční tuhý roztokMetalurgie
Slitina, v níž atomy přísadového prvku nahrazují nahodile atomy základního prvku, nacházející se v uzlových bodech krystalové mřížky (slitiny Cu – Ni, Cu – Zn, Cu – AI). Atomy přísady mohou obsadit všechna uzlová místa při neomezené rozpustnosti, nebo jen omezený počet míst v mřížce při omezené rozpustnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: