substituceEkonomie
Ekonomie, nahrazování jedněch výrobků jinými, tzv. substituty, konkurenčními výrobky, které vzhledem k tomu, že mají podobné vlastnosti, alternativně uspokojují stejnou potřebu. Zvětšená spotřeba jednoho z nich musí proto vést ke zmenšené poptávce (za předpokladu nezměněné celkové poptávky) po druhém. Ceny dokonalých substitutů budou mít tendenci ke vzájemnému vyrovnání. V širším slova smyslu se substitucí nazývá proces vzájemného nahrazování výrobních činitelů, peněžních důchodů a zboží nebo různých výrobků mezi sebou, jehož účelem je vytvořit takovou jejich kombinaci, aby se dosáhlo největší efektivnosti (nejnižších nákladů) ve výrobě a maximálního uspokojení v podstatě neuspokojitelných a proměnlivých potřeb ve spotřebě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: