subrogace[Latina], legální cese, v mezinárodním právu změna v subjektu závazku s mezinárodním prvkem přímo ze zákona (mimo smluvní ujednání). Například jestliže pojistitel uhradí pojistníkovi škodu, proti které byl pojištěn, vstupuje do pojistníkových práv proti tomu, kdo za škodu odpovídá, pro subrogaci je v tomto případě rozhodný právní řád, kterým se řídí pojistná smlouva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: