Šubnikovův-de Haasův jev(Podle ruského fyzika L. V. Šubnikova, *1901–†1945 a W. J. Haase), jev pozorovaný na kovech při vysokých magnetických polích, kdy dochází k oscilacím elektrické vodivosti v závislosti na intenzitě magnetického pole. Tento jev je svázán se změnou efektivní hustoty stavů elektronů na Fermiho ploše při změně intenzity magnetického pole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-