sublitorálČást příbřežní zóny od úrovně nejnižší roční hladiny až do hloubky, v níž pro nedostatek světla již nemohou růst rostliny. Viz také litorál.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2002
Autor: -red-