subliminální[Latinsky sub – pod, limen – práh], podprahový, pod prahem (vědomí, čivosti, vnímání). Například subliminální percepce (podprahové vnímání), subliminální sugesce, subliminální reklama.

Datum vytvoření: 10. 8. 2006
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-