sublimaceFyzika
fyzika, a) termodynamický děj, při němž přechází látka ze skupenství pevného přímo do skupenství plynného; opak desublimace. Při zahřívání tlak nasycené páry nad některou látkou dosáhne atmosférického tlaku při nižší teplotě (sublimační teplota, sublimační bod), než je teplota tání této látky. Sublimuje například jod, naftalen; b) sublimace mrazová, sublimační sušení, lyofilizace – způsob odstraňování rozpouštědla (vody) za sníženého tlaku ze zmrazeného (až -40 °C) roztoku nebo pevné látky. Používá se jí například při zpracování biologických materiálů (při konzervaci krevní plazmy), kdy se rychlým zmrazením zabrání tvorbě větších krystalků rozpouštědla;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: desublimace, lyofilizace, oxid selenový, sublimát.

Reklama: